Új vizsgálatok bizonyíthatják, hogy a torinói lepelbe valóban a megváltó testét csavarták!

Olasz kutatók olyan nanorészecskékek vetettek vizsgálatok alá, amik egyértelműen bizonyítják: emberi vér, méghozzá nem is akármilyen emberi vér található a leplen!

Nagy mennyiségben találtak a kutatók krea­tinint és ferritint a torinói lepel emberi lenyomatának mikroszkópikus anyagában, ami arra utal, hogy erőszakos halált halt az a személy, akit beletekertek.

Ezek a nanorészecskék ugyanis kínzás hatására jelennek meg a vérben – fejti ki a PlosOne című amerikai tudományos magazinban Giulio Fanti. A Páduai Egyetem kémia­professzora ezzel a modern, atomfelbontásos eljárással cáfolja a legsúlyosabb vádat, miszerint a rejtélyes módo­n a vászonba került férfi­alak csupán ecsettel Leonardo Da-Vinci tolla által került oda. Ez azt is jelenti, hogy bárki is volt a meggyilkolt személy, töviskoronát viselt, és csak egy olyan férfit ismerünk a történelemben, akineká-e megalázó szenvedést el kellett tűrnie és leplét évszázadokon át őrizték volna: a názáreti Jézust!

A nanorészecskék szint­jéig hatoló vizsgálatot a trieszti Olasz Nemzeti Kutatóintézet felügyelte. – Ilyen mikroszkópikus nyomokat nem lehet hamisítani – érvel Fanti, aki régóta hisz a torinói lepel eredetiségében.

Négy évvel ezelőtt A lepel titka című könyvében cáfolta az 1988-as kormegállapítási eljárást, miszerint maga a vászon 1325 környékén készült, tehát vélhetően hamisítvány. 

Fanti ekkor kétféle spektroszkópos és egy többparaméteres mechanikai teszttel igazolta, hogy a vászon az első század elején készülhetett, tehát korát tekintve lehetett Jézus leple. Egy évre rá Alberto Carpinteri, a Torinói Műszaki Egyetem kutatója azt is megmagyarázta, hogy egy jeruzsálemi földrengés neutronsugárzása vezethette félre a brit, a svájci és az amerikai kutatót, akik 88-ban egymástól függetlenül végezték el a szénizotópos kormegállapítást. Feltételezése szerint a sugárzás nemcsak a „képet” hívta elő a vászonból, hanem új szénizotópok is keletkeztek a szövet anyagában. A katolikus egyház ezúttal sem foglalt állást a torinói lepel eredetiségét illetően, de tény, hogy Ferenc pápa (80) imádkozott előtte, amikor 2015. június 21-én a Keresztelő Szent János-katedrálisban járt. Azóta sajnos nem állították ki, csak a másolatait.

Minden egy fényképpel kezdődött

A torinói lepel hagyományos halotti lepelnek mondható, de miután Secondo Pia torinói ügyvéd 1898-ban lefényképezte az 1578 óta ott őrzött leplet, a kutatók érdeklődését is felkeltette a film negatívja. Nemcsak az vált láthatóvá, hogy a lepel egy 175 centi magas, 30-40 éves szakállas férfit takart, hanem az is, hogy apró sebhelyek vannak a homlokán, illetve nagyobb sebhelyek láthatók a kezén, a lábfején és a szívénél.

Ezzel mindenidők egyik legizgalmasabb felfedezése indult útjára, de vajon kiderülhet valaha, hogy a Megváltó Jézus testét fedte-e a lepel? Reméljük!

Oszd meg, ha téged is lázba hoznak ezek a ré-gi ereklyék!

Ne felejtsd el megosztani, hogy mások is lássák!

×